Lijnvormige elementen

De profielen van de ter plaatste gestorte lijnvormige elementen zijn standaard volgens de norm NBN B21-411 of zijn combinaties van standaard boordstenen met greppels of kantstroken.  Voor voldoende aantal lopende meter speciale toepassingen van lineaire elementen kan overwogen worden een aangepaste vorm mal te maken.

lv5lv4lv3lv2lv1

Ga naar onze handige tool om het benodigde betonvolume voor lijnvormige elementen te berekenen.

 

Cementbetonverhardingen

Hieronder vallen een aantal categorieën.

Ongewapende betonverhardingen
Verhardingen in 'platenbeton' kunnen door ons uitgevoerd worden op breedtes van 1.00m tot 8.00m. Ze worden toegepast bij fietspaden, landbouwwegen, buitenverhardingen rond gebouwen e.d.m.

Gedeuvelde betonplaten
Dit type van verharding wordt meestal ongewapend uitgevoerd, maar tussen de opeenvolgende platen worden de voegen voorzien van deuvels voor de lastoverbrengingen. Drion Glijbouw beschikt over een automatisch deuvelinbrengsysteem. Dit laat toe de deuvels automatisch te plaatsen in het beton vóór de afwerktafel van de betonpaver. Hierdoor wordt achter de vormmal niet meer geraakt aan het  verdichte en afgewerkte beton. Het systeem laat ook toe om het beton met kipwagens tot net voor de machine te brengen, dus zonder dat er voorafgeplaatste deuvels of afstandhouders in de weg liggen.

Doorgaand Gewapend Beton (DGB)
Dit type verharding wordt veelal toegepast op zwaar belaste wegen zoals autosnelwegen, zwaar belaste industriële verhardingen en op rotondes .

 

Speciale uitvoeringen

Keerwanden, veiligheidsstootbanden (New Yersey, Step-barrier,...) sokkels voor geluidsmuren, grachten, afwatersystemen e.d.m.

 

 

DSC_7999

betonverhardingen2