Erkenningen DRION Glijbouw

Erkenningsnummer Datum goedkeuring Erkenningen
24.141 22/06/2009 3C - 3C1 - 3C3

 

B1 Ruimen van waterlopen
C Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken
C1 Gewone rioleringswerken
C2 Watervoorziening en leggen van allerhande leidingen
C3 Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen
C5 Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen
D Algemene aannemingen van bouwwerken
D1 Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
E Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde
E1 Moerriolen
G Algemene aannemingen van grondwerken
G2 Draineerwerken
G3 Beplantingen
G4 Speciale bekledingen voor sportvelden
G5 Afbraakwerken

 

Erkennings-klasse

Maximumbedrag
van de aanneming
(excl. BTW) EUR
Maximum totaalbedrag
van alle aannemingen
(excl. BTW) EUR
1 135.000 682.000
2 275.000 2.200.000
3 500.000 4.000.000
4 900.000 7.000.000
5 1.810.000 14.500.000